DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞI

Nora; Çevre ile ilgili her konuda sorumluluklarının bilincinde ve gelecek kuşaklara yaşanabilir güzel ve temiz bir dünya bırakmanın görevinde ve bilincinde bir kurum olarak, Demiryolu taşımacılığını desteklemekte ve organizasyonu içerisinde yer almaktadır.

Demir İpekyolu

Ekonomik ve uluslararası ilişkiler açısından bölgesel zenginliğe katkı sağlaması planlanan 838 kilometre uzunluğundaki hattın 76 kilometresi Türkiye’den, 259 kilometresi Gürcistan’dan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan’dan geçiyor. Projenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi.
Hatla Çin'den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı'na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması öngörülüyor.
İlk etapta hatla yıllık 1 milyon yolcu ve 6 buçuk milyon ton yük taşınabilecek. Taşıma kapasitesinin 2034'e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması planlanıyor.

Demiryolu taşımacılığı geçmişte olduğu gibi gelecekte de gelişmesini sürdürecek ve avantajlarını korumaya devam edecektir.

Demiryolu taşımacılığının avantajları;

  • Rekabetçi Fiyat Avantajı
  • Yıllık Fiyat Garantisi
  • Proje Taşımacılığı
  • Kapıdan Kapıya Teslim
  • Transit Yol İzninden Muaf Olma Avantajı
  • Ağır Yük ve Gabari Dışı Taşıma
  • Yol ve Hava Şartlarından Etkilenmeme Avantajı